regulamin
 

Zofia z hr. Zamoyskich Tadeuszowa hr. Grocholska (1866–1957): Wspomnienia bolesne…

okładka

Wydawca/Publisher: Henryk Grocholski, Warszawa/Warsaw 2017

Str. 287. 128 ilustracji, format 24 x 16 cm

287 pages; 128 illustrations, 24 x 16 cm

ISBN 978-83-947282-0-5

 

Opis dramatycznych przeżyć z lat 1917–1919, ściśle powiązanych z wydarzeniami historycznymi, które wówczas miały miejsce, m.in. rewolucją bolszewicką i próbami utworzenia niezależnego państwa ukraińskiego. To za ich sprawą dom autorki w Strzyżawce koło Winnicy splądrowano i spalono, a członków rodziny Grocholskich prześladowano, aresztowano i wielokrotnie grożono im śmiercią. Przez dwa lata cała rodzina żyła w nieustannym napięciu, pośród ciągłych rewizji i terroru. Wreszcie w 1919 roku - po dwustu latach obecności na tych ziemiach - Grocholscy na zawsze opuścili Ukrainę.

Autorka spędziła na Podolu trzydzieści lat. Poślubiła w 1886 roku Tadeusza hr. Grocholskiego (1839–1913), społecznika i utalentowanego malarza. Wraz z mężem zamieszkała w pięknie położonym nad rzeką Boh strzyżawieckim pałacu. Tam na świat przychodziły jej dzieci: Tadeusz (1887–1920), Remigiusz (1888–1965), Zofia (1889–1969), Michał (1891–1924), Anna (1892–1977), Henryk (1896–1939) i Ksawery (1903–1947). Zamęt rewolucji 1917 roku położył kres bezpiecznej rodzinnej przystani. Dom został doszczętnie zniszczony, a jego mieszkańcy – rozproszeni. Te wszystkie przeżycia skłoniły Zofię Grocholską do spisania bolesnych wspomnień, które w setną rocznicę opisywanych zdarzeń podał do druku jej prawnuk – Henryk Grocholski.

Painful Memories…, by Countess Zofia Grocholska (1866–1957), is a description of dramatic experiences from the years 1917–1919 that were closely linked to the historical events occurring at that time, including the Bolshevik Revolution and attempts to create an independent Ukrainian state. As a consequence of those events, the author’s home in Strzyżawka, near Winnica, was looted and burned down and members of the Grocholski family were persecuted, arrested and repeatedly threatened with death. For two years, the entire family lived in continual tension, amid endless inspections and terror. Ultimately, in 1919, the Grocholskis left Ukraine forever, after being present in those lands for over two hundred years.

The author spent thirty years in Podolia. In 1886, she married Count Tadeusz Grocholski (1839–1913), a social activist and talented artist. She lived with her husband in the Strzyżawka residence, beautifully situated on the banks of the Southern Bug. It was there that their children entered the world: Tadeusz (1887–1920), Remigiusz (1888–1965), Zofia (1889–1969), Michał (1891–1924), Anna (1892–1977), Henryk (1896–1939) and Ksawery (1903–1947). The revolutionary turmoil of 1917 brought an end to the safe family haven. The house was completely ruined, and its residents became dispersed. Those experiences moved Zofia Grocholska to write down these painful memories, which on the centenary of the described events have been published in print by her great-grandson Henryk Grocholski.


ISBN978-83-947282-0-5
Liczba stron287
Rok wydania2017
WydawcaHenryk Grocholski
Cena sprzedaży 74.90 PLN

liczba egzemplarzy
dodaj do koszyka
 powrót