regulamin
 

Historyczne książki o kresach

Książki o Kresach nie tracą na popularności wśród czytelników. W naszej księgarni znajdą Państwo wiele ciekawych publikacji poświęconych tematyce kresowej, wśród których na uwagę zasługuje m.in. album poświęcony Wielkiej Wojnie na Wchodzie, rozgrywającej się w latach 1914-1918 na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, obszarach obecnie należących do Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy. Album przywołuje obraz drugiego, największego teatru działań wojennych w Europie – frontu wschodniego. W publikacji znalazły się oryginalne, często unikatowe materiały ikonograficzne (fotografie, pocztówki, dokumenty, mapy, medale) z liczącej kilkadziesiąt tysięcy obiektów kolekcji autora.

Ciekawą propozycję stanowią wspomnienia Leona Lipkowskiego ukazujące Ukrainę przed rewolucją bolszewicką. Z książki o Kresach wyłania się obraz ziemiaństwa zamieszkującego tereny Kijowszczyzny i Podola. Wartą uwagi publikacją są również wspomnienia Zofii z Zamoyskich, w której opisywane są lata 1917-1919. Wiele informacji można znaleźć także w listach prezentujących realia życia na Podolu. Zapraszamy do lektury.